ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
Το σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες αγροτικών θεμάτων και θα εμπλουτίζεται τακτικά με διαδικασίες άλλων κατηγοριών.
Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Κατηγορία Παραγώμενο Έγγραφο Κόστος (€) Παρατηρήσεις