ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.