Αναζήτηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας
Στήλες Ταξινόμηση Σύνθετη Αναζήτηση
A/A Περιγραφή Υπηρεσίας Κατηγορία Κόστος (€) Παρατηρήσεις
51 Mεταβίβαση κυριότητας σκάφους επαγγελματικής αλιείας Αλιεία 0,00 Με την εν λόγω ενέργεια ο επαγγελματίας αλιέας έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει εξολοκλήρου (100%) το σκάφος του ή να μεταβιβάσει ένα ποσοστό αυτού (περίπτωση συμπλοιοκτησίας). Στην περίπτωση νέου αλιέα παρεχεται δυνατότητα προσκόμισης στην Υπηρεσία της βεβαίωση εγγραφής του στον ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ - Ο.Γ.Α) εντός 6 μηνών.
Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει την σχετική φόρμα, την συμπληρώνει στην Λιμενική Αρχή η οποία και θεωρεί τα στοιχεία του σκάφους. Στην συνεχεια ανεβάζει την θεωρημένη φόρμα στο πεδίο "Θεώρηση από την Λιμενική Αρχή" μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
43 Άδεια παρέκκλισης χρήσης μη βιολογικού σπόρου σποράς στην βιολογική γεωργία Αγροτικά Θέματα 0,00 Οι βιοκαλλιεργητές έχουν την δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιούν μη βιολογικούς σπόρους σποράς κατόπιν ειδικής άδειας.
Η άδεια παρέκκλισης χρήσης μη βιολογικού σπόρου σποράς στην βιολογική γεωργία προϋποθέτει γνωστοποίηση ενασχόλησης με βιολογική γεωργία με τα παρακάτω :
Σύμβαση με εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
Πρόγραμμα Φυτικής ή Ζωικής παραγωγής
56 Αίτηση για βεβαίωση κατοχής ελκυστήρα Αγροτικά Θέματα 10,00 Χορήγηση Βεβαιώσεων απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Υπ. 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 3798 αξίας 10 €.
67 Ανανέωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Μεταφορές 0,00 Κατεβάστε την φόρμα με το κείμενο υπεύθυνης δήλωσης και κατόπιν από το https://dilosi.services.gov.gr/ δημιουργήστε μια υπεύθυνη δήλωση για να ανεβάσετε ως δικαιολογητικό στο σύστημα. Το υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:
Βεβαίωση έναρξη εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ ( μόνο για μεταφορέα εμπορευμάτων)
Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 € ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 € για κάθε νέο όχημα
E9
Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Σε περίπτωση ενοικιάσεως κατόχου επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται συμφωνητικό όπου θα προσδιορίζεται ο χρόνος ενοικίασης
Έναρξη από την ΔΟY
29 Ανανέωση άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης Κτηνιατρική 0,00 Τα ψυγεία που μεταφέρουν προϊόντα ζωικής προέλευσης αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και γίνει έλεγχος του οχήματος.
72 Άρση Ακινησίας ΦΙΧ -ΛΙΧ Μεταφορές 0,00 Η παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος (τελική διοικητική πράξη) θα γίνεται μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών.
46 Βεβαίωση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού Αλιεία 0,00 Απαιτούνται σελίδες αδείας σκάφους (θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα αλιευτικά εργαλεία LHP – πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι, των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι και LTL – συρτές).
και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής ευθύνης).
61 Βεβαίωση Κατοχής Οχήματος Μεταφορές 0,00 Για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση να αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το είδος (ΦΙΧ, ΛΙΧ, ΕΙΧ, ΔΙΧ κ.τ.λ.) του οχήματος
32 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού (αγορά) Κτηνιατρική 0,00 Στην περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού θα πρέπει να έχει
προηγηθεί έκδοση πιστοποιητικού μετακίνησης βοοειδών εντός της Ελλάδας και πρέπει να κατατεθεί (δελτίο) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εισόδου του βοοειδούς στην εκμετάλλευση.
33 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού (γέννηση) Κτηνιατρική 0,00 Το δελτίο γέννησης πρέπει να κατατεθεί εντός είκοσι επτά (27) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης του ζώου.
34 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού (έξοδος) Κτηνιατρική 0,00 Στην περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί έκδοση πιστοποιητικού μετακίνησης βοοειδών εντός της Ελλάδας και πρέπει να κατατεθεί (δελτίο) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εξόδου.
35 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων Κτηνιατρική 0,00 Στην περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολών αιγοπρόβειου πληθυσμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί έκδοση πιστοποιητικού μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός της Ελλάδας και πρέπει να κατατεθεί (δελτίο) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εισόδου του βοοειδούς στην εκμετάλλευση.
36 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών χοίρειου πληθυσμού (αναπαραγωγής) Κτηνιατρική 0,00 Η γέννηση των χοιροειδών αναπαραγωγής πρέπει να δηλωθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης των ενωτίων. Για τις υπόλοιπες μεταβολές (πώληση, αγορά, θάνατος, σφαγή) πρέπει να γίνει η δήλωση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμβάντος.
37 Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών χοίρειου πληθυσμού (πάχυνσης) Κτηνιατρική 0,00 Η δήλωση πρέπει να κατατεθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμβάντος (αγορά, πώληση, σφαγή).
59 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑTΟΣ Πληροφορική 0,00 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
44 Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών Αγροτικά Θέματα 0,00 Εξαγωγείς, εισαγωγείς, έμποροι εγχώριας αγοράς (λιανέμποροι, χονδρέμποροι) και παραγωγοί νωπών οπωροκηπευτικών είναι υπόχρεοι να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών.
*Σημειώνεται πως στη περίπτωση των εμπόρων χρειάζεται να κατατεθεί παράβολο (e-paravolo) το οποίο διαφέρει ανά κατηγορία και περίπτωση, οπότε κρίνεται χρήσιμο να επικοινωνήσει (τηλεφωνικά) ο ενδιαφερόμενος με το αρμόδιο Τμήμα ούτως ώστε να ενημερωθεί για τον κωδικό περίπτωσης του.
45 Έγκριση άδειας αγώνων αθλητικής αλιείας Αλιεία 0,00 Αίτηση προς την Υπηρεσία από τον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο. (το αλιευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί, η περιοχή που διεξάγεται ο αγώνας, οι ώρες και η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα). Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται τα όρια της περιοχής διεξαγωγής του αγώνα.
38 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων Αγροτικών Μηχανημάτων Αγροτικά Θέματα 15,00 Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 1427 αξίας 15 €.
41 Έκδοση βεβαίωσης κατοχής και εκτροφής μελισσοσμηνών για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου Αγροτικά Θέματα 0,00 Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται από την αρμόδια Δ/νση Εμπορίου του Δήμου για την χορήγηση άδειας πλανοδίου εμπορίου μελιού.
40 Έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου προς την ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων - πηγαδιών Αγροτικά Θέματα 50,00 Αγροτικό Τιμολόγιο για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, γεωργικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων ή για τη συνέχιση και διαδοχή της παροχής της ηλεκτροδότησης.
Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 3787 αξίας 50 €.
Σε περίπτωση ενοικίασης το ενοικιαστήριο πρέπει να ισχύει για τουλάχιστο 8 χρόνια.
39 Έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου προς την ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων και γεωργικών εγκαταστάσεων Αγροτικά Θέματα 50,00 Αγροτικό Τιμολόγιο για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, γεωργικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων ή για τη συνέχιση και διαδοχή της παροχής της ηλεκτροδότησης.
Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 3787 αξίας 50 €.
54 Έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου προς την ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου Αγροτικά Θέματα 50,00 Αγροτικό Τιμολόγιο για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, γεωργικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων ή για τη συνέχιση και διαδοχή της παροχής της ηλεκτροδότησης.
Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 3787 αξίας 50 €.
52 Εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας Αλιεία 0,00 Στην περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας - αδυναμίας του πλοιοκτήτη δεν έχει ανανεωθεί η άδεια του σκάφους από τον πλοιοκτήτη στην κατά τόπους Λιμενική Αρχή υπάρχει η δυνατότητα εφόσον ο πλοιοκτήτης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να εκδοθεί Απόφαση από την Υπηρεσία μας για την ανανέωση της άδειας του σκάφους.
Η εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας του σκάφους επιτρέπεται για λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών πάντως όχι πέρα των δυο (2) διαδοχικών περιόδων των δυο (2) ετών έκαστη από την ημερομηνία λήξης της.
Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει την σχετική φόρμα, την συμπληρώνει στην Λιμενική Αρχή η οποία και θεωρεί τα στοιχεία του σκάφους. Στην συνεχεια ανεβάζει την θεωρημένη φόρμα στο πεδίο "Θεώρηση από την Λιμενική Αρχή" μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
69 Ένταξη δικαιούχου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 0,00 Δικαιολογητικά:
Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας
Φωτοτυπία ταυτότητας & φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου σε περίπτωση που υπάρχει εκπρόσωπος παραλαβής
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου οικίας
Πιστοποιητικό αναπηρίας εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάθε μέλος της οικογένειας
48 Επέκταση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας με επιπρόσθετα εργαλεία Αλιεία 0,00 Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει την σχετική φόρμα, την συμπληρώνει στην Λιμενική Αρχή η οποία και θεωρεί τα στοιχεία του σκάφους. Στην συνεχεια ανεβάζει την θεωρημένη φόρμα στο πεδίο "Θεώρηση από την Λιμενική Αρχή" μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αλιέας μπορεί να επεκτείνει και να καταχωρήσει στην άδεια του σκάφους του όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο αλιευτικά εργαλεία όπως τα παρακάτω : Στάσιμα παραγάδια (LLS), Παρασυρόμενα παραγάδια (LLD), Μανωμένα Δίχτυα (GTR),Συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών (GTN), Στάσιμα απλάδια δίχτυα (GNS), Συρτές (LTL), Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι, των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι (LHP), Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι, των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τη βοήθεια μηχανής (LHΜ),αθερινόδιχτο (GNS), κοφινέλα (κιούρτοι) – (FPO), Πυροφάνι. Σημείωση : Εξαιρείται το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα (SB)
65 Καταγγελία για θέματα Δημόσιας Υγείας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 0,00 Αποστολή Καταγγελίας για θέματα Δημόσιας Υγείας
57 Μεταβίβαση γεωργικού μηχανήματος εκτός Νομού Αγροτικά Θέματα 15,00 Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 1427 αξίας 15 €.
58 Μεταβίβαση γεωργικού μηχανήματος εντός Νομού Αγροτικά Θέματα 15,00 Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 1427 αξίας 15 €.
50 Μετανηολόγηση – μεταλεμβολόγηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους Αλιεία 0,00 Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει την σχετική φόρμα, την συμπληρώνει στην Λιμενική Αρχή η οποία και θεωρεί τα στοιχεία του σκάφους. Στην συνεχεια ανεβάζει την θεωρημένη φόρμα στο πεδίο "Θεώρηση από την Λιμενική Αρχή" μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Με την εν λόγω ενέργεια ο επαγγελματίας αλιέας έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τον φάκελο του σκάφους από την Λιμενική Αρχή που τηρείται ο φάκελος στον τόπο εξόρμησης του και τον διοικητικό φάκελο από την Υπηρεσία Αλιείας (άλλη Περιφερειακή Ενότητα) στην Υπηρεσία Αλιείας της περιοχής κατοικοίας του. Για παράδειγμα στην περίπτωση που αγοραστεί ένα σκάφος από την Κάλυμνο και ο αγοραστής κατοικεί στη Ρόδο δύναται με την παραπάνω ενέργεια να μεταφέρει το διοικητικό αρχείο του σκάφους στη Δ/νση Αλιείας Δωδ/σου (Ρόδος) με σκοπό την διευκόλυνση του για όποια μεταβολή-ενέργεια επιθυμεί να κάνει στο μέλλον.
49 Ονοματοδοσία - Μετονομασία επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους Αλιεία 0,00 Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει την σχετική φόρμα, την συμπληρώνει στην Λιμενική Αρχή η οποία και θεωρεί τα στοιχεία του σκάφους. Στην συνεχεια ανεβάζει την θεωρημένη φόρμα στο πεδίο "Θεώρηση από την Λιμενική Αρχή" μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Με την εν λόγω ενέργεια ο επαγγελματίας αλιέας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το όνομα του σκάφους του. Σημειώνεται πως η αίτηση για Ονοματοδοσία πρέπει να είναι μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι λατινικούς.
70 Παραμονή δικαιούχου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 0,00 Δικαιολογητικά:
Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας
Φωτοτυπία ταυτότητας & φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου σε περίπτωση που υπάρχει εκπρόσωπος παραλαβής
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου οικίας
Πιστοποιητικό αναπηρίας εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάθε μέλος της οικογένειας
47 Σύμφωνη γνώμη χορήγησης άδειας αλιείας ερυθρού τόνου Αλιεία 0,00 Προθεσμία υποβολής μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Για την αλιεία ζωντανού τόνου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίθετα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη/των πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.
55 Συνέχιση ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων, γεωργικών εγκαταστάσεων κλπ Αγροτικά Θέματα 25,00 Αγροτικό Τιμολόγιο για ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, γεωργικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων ή για τη συνέχιση και διαδοχή της παροχής της ηλεκτροδότησης.
Με την εν λόγω αίτηση απαιτείται να κατατεθεί παράβολο μέσω του TAXISNET (e-paravolo) με κωδικό 3788 αξίας 25 €.
42 Υποβολή δικαιολογητικών για πιστοποίηση της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων ενταγμένων στα προγράμματα Νέων Γεωργών Αγροτικά Θέματα 0,00 Για την πιστοποίηση της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων δεκαετούς διάρκειας (10 έτη) των Νέων Γεωργών ενταγμένων στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Γεωργών» απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :
Τελευταίο Ε1 φόρου.
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Βεβαίωση ανταποκριτή Ο.Γ.Α. ή ασφαλιστική ενημερότητα Ο.Γ.Α.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται κάθε χρόνο από την πληρωμή της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης και μέχρι τη λήξη της δεκαετίας από την έγκριση τους για διοικητικό έλεγχο.
66 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Μεταφορές 0,00 Κατεβάστε την φόρμα με το κείμενο υπεύθυνης δήλωσης και κατόπιν από το https://dilosi.services.gov.gr/ δημιουργήστε μια υπεύθυνη δήλωση για να ανεβάσετε ως δικαιολογητικό στο σύστημα. Το υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:
Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας
Βεβαίωση έναρξη εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ ( μόνο για μεταφορέα εμπορευμάτων)
Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 € ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 € για κάθε νέο όχημα
E9
Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Σε περίπτωση ενοικιάσεως κατόχου επαγγελματικής επάρκειας απαιτείται συμφωνητικό όπου θα προσδιορίζεται ο χρόνος ενοικίασης
Έναρξη από την ΔΟY
30 Χορήγηση άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης Κτηνιατρική 0,00 Τα ψυγεία που μεταφέρουν προϊόντα ζωικής προέλευσης αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και γίνει έλεγχος του οχήματος.
71 Χορήγηση αντίγραφου άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ, ΔΙΧ, ΦΙΧ, ΛΙΧ, λόγω απώλειας ή κλοπής Μεταφορές 0,00 Η παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (τελική διοικητική πράξη) θα γίνεται μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών.
60 Χορήγηση βεβαίωσης γνησιότητας διπλώματος Μεταφορές 0,00 Για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση η χρήση που αφορά η χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης.
68 Χορήγηση Βεβαίωσης Ελέγχου Ηλεκτρολογικών εν γένει Εγκαταστάσεων Πρατηρίων Καυσίμων Μεταφορές 0,00 Απαιτούνται
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε (κατεβάστε την φόρμα για το κείμενο)
Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε αποτελεσμάτων μετρήσεως (κατεβάστε την φόρμα για το κείμενο)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι να φέρουν Ψηφιακή Υπογραφή ή θεώρηση από το https://dilosi.services.gov.gr/
31 Χορήγηση καρτελών μητρώου βοοειδών Κτηνιατρική 0,00 Η καρτέλα μητρώου των βοοειδών είναι το βιβλίο που αναγράφονται αναλυτικά τα βοοειδή κάθε κτηνοτρόφου.
53 Χορήγηση σύμφωνης γνώμης μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από άλλη Περιφέρεια Αλιεία 0,00 Η παραπάνω σύμφωνη γνώμη χορηγείται σε επαγγελματία αλιέα ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα για την αγορά και μεταβίβαση σκάφους επαγγελματικής αλιείας.
Στην περίπτωση νέου αλιέα ισχύει το εξάμηνο προσκόμισης εγγραφής στον ΟΓΑ.
Μετάβαση σε Προβολή 1 [1 to 41 of 41]